قلب

قلب شما نوعی تلمبه معجزه آساست
که خون را در بدن شما به جریان درمیاورد
 
 و اما چه تلمبه حیرت‌زایی!
 
      قلب در هر تپش تقریبا نصف لیوان خون را
 در بدن پخش می‌کند
      

و
 در هر دقیقه برابرست با  8 لیتر
و یا هشت بطری یک لیتری
     
   
و در هر ساعت حدود 500 لیتر
 یا 500 بطری یک لیتری
         
 
و روزانه حدود 10.000 لیتر خون بوسیله این تلمبه
 درون رگهای شما هدایت می‌شود

اگر هر وان حمام حدود 200 لیتر باشد
 
حدود 50 وان حمام را در روز پر میکند
  
 
و در طول عمر 60 ساله به طور متوسط
 قلب یک انسان 250.000.000 لیتر خون را
تلمبه میکند
 
اگر هر استخر المپیک حدود 1.500.000 لیتر باشد
 
پس در طول عمر 60 ساله
قلب حدود 170 استخر المپیک را
 با خون پر خواهد کرد

که برابر است با 8500 تانکر تریلر
 
 
اگر تانکر ها در یک ردیف در جاده قرار بگیرند
طول آنها به 13 کیلومتر میرسد
-------------------------------
 
قلب روزانه صدهزار بار برای شما می‌‌تپد

نه برای
 دعوا و درگیری و استرس و غم و غصه و حسادت
 و رقابت و دلهره و نگرانی و  همه بدی های دیگر
  
 شاد و آرام باشیم
چون
.
.
.
 هنوز برای دل خودش میتپد


ارسالی:مجید حسن آبادی